Czas trwania procesu zageszczenia sie gruntu

Jeśli w zasypanym wykopie uda się otrzymać zagęszczenie gruntu ok. 90010 stanu pierwotnego, to należy uznać, że zasypka została wykonana prawidłowo. Nawierzchnia ulepszona na twardym podłożu zachowuje się dobrze i rzadko wymaga naprawy nad tak zasypanym wykopem. Przy mniejszym zagęszczeniu należy liczyć się z koniecznością większej naprawy nawierzchni. Czas trwania procesu zagęszczenia się gruntu pod wpływem własnego ciężaru jest dość długi. Dla gruntów sypkich niestarannie ubitych trwa on ok. 6 miesięcy, dla gruntów spoistych ok. jednego roku i dłużej. Jeśli na trasie wykopu o niewystarczająco zagęszczonej zasypce zostanie ułożona prowizoryczna nawierzchnia, należy ją utrzymywać przez taki właśnie okres czasu. Wymagane gO-procentowe zagęszczenie można otrzymać przez staranne ubijanie. [patrz też: olx siedlce, naparstnica uprawa, główny inspektorat nadzoru budowlanego ]

Powiązane tematy z artykułem: główny inspektorat nadzoru budowlanego naparstnica uprawa olx siedlce