Druga grupe krawezników kamiennych stanowia krawezniki uliczne

Warunek ten spełniają całkowicie złoża granitów dolnośląskich, gdzie też skoncentrowana jest produkcja tego rodzaju krawężników, zwłaszcza w kamieniołomach strzelińskich i strzegomskich. Na szlakach drogowych stosuje się niekiedy zamiast krawężników obramowanie nawierzchni z kostek rzędowych nieregularnych lub wyjątkowo z kamienia łamanego. Doskonalszy typ od krawężników wpuszczanych stanowią krawężniki drogowe proste i łukowe wymagające dokładniejszej obróbki, a więc znacznie droższe w produkcji. Drugą grupę krawężników kamiennych stanowią krawężniki uliczne, stosowane do budowy nawierzchni ulic miejskich. Podobnie jak poprzednie krawężniki produkowane są tzw. krawężniki proste oraz łukowe różniące się jedynie od siebie wymiarem, wielkością promieni oraz dokładnością obróbki. [hasła pokrewne: wymiary drzwi wewnętrznych, ile bloczków betonowych na m2, gięcie blach obliczenia ]

Powiązane tematy z artykułem: gięcie blach obliczenia ile bloczków betonowych na m2 wymiary drzwi wewnętrznych