Grunty sypkie o grubszym uziarnieniu

Grunty sypkie o grubszym uziarnieniu, jak piaski grubo- i średnioziarniste mogą być zagęszczane praktycznie po zasypce i dobrym ubiciu do 90-7-92% stanu ich pierwotnego zagęszczenia; grunty pylaste do 85-88010, natomiast grunty spoiste właściwie podczas zasypki nie dają się zagęścić więcej niż do 80010 ich pierwotnego stanu, a i to tylko wtedy, jeżeli zasypkę prowadzi się gruntem rozdrobnionym. Nie należy nigdy zasypywać gruntem w postaci dużych grud jak to ma miejsce przy gruncie zmarzniętym. Wniosek płynący z tych obserwacji jest taki, że nie można zasypywać wykopu gruntami zmarzniętymi nie tylko spoistymi, ale i sypkimi, gdyż nawet w nich trudno jest zapobiec tworzeniu się zmarzniętych dużych grud. [hasła pokrewne: montaż drzwi wewnętrznych cena, gruntowy wymiennik ciepła anodowane, gruntowy wymiennik ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: gruntowy wymiennik ciepła ile kosztuje 1m3 betonu montaż drzwi wewnętrznych cena