Krawezniki proste i lukowe uliczne

Ze względu na kosztowną obróbkę są one materiałem stosunkowo najdroższym. Krawężniki proste i łukowe uliczne, podobnie jak i drogowe, powinny, mieć powierzchnię przednią obrobioną półczysto nie tylko na wysokości 5 cm od góry, lecz na 5 cm poniżej poziomu ścieku, natomiast powierzchnia tylna może być obrobiona półczysto na wysokości 5 cm od góry (groszkowana na twardych gatunkach kamieni, dłutowana na mniej twardych). Powierzchnie boczne (czołowe i stykowe) są szlakowane od kąta prostego. Przy zetknięciu powierzchni bocznych może powstać szczelina nie przekraczająca 1 cm. Dolne części powierzchni bocznych i przednich są naszpicowane, Dolna część powierzchni tylnej (od strony chodnika) i powierzchnia dolna nie są obrobione. Ze skał magmowych polskich są stosowane, jak wspomniano, do wyrobu krawężników granity dolnośląskie, głównie strzelińskie i strzegomskie, w niewielkim zakresie karkonoskie. Inne skały magmowe, jak porfiry, melafiry, sjenity i dioryty, prawie że nie znajdują zastosowania do tego celu. [podobne: meble łazienkowe allegro, metalzbyt tczew, klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do zatapiania siatki meble łazienkowe allegro metalzbyt tczew