METODY TUNELOWE BUDOWY KANALÓW MIEJSKICH

METODY TUNELOWE BUDOWY KANAŁÓW MIEJSKICH Metody tunelowe budowy kanałów miejskich znane były od dawna, prawie od początku budowy kanalizacji i wodociągów w miastach. Mają one wiele zalet w stosunku do robót wykonywanych w wykopach otwartych; nie naruszają nawierzchni ulicy i nie powodują tamowania ruchu ulicznego podczas budowy, ilość robót ziemnych jest tu poważnie mniejsza, szczególnie jeśli chodzi o budowę kanałów głębokich. Zasypka ogranicza się tylko do szybów pionowych, w związku z tym jest jej mniej i trudności z nią związane są znacznie mniejsze. Ilość zbędnej ziemi, którą należy odwieźć jest stosunkowo mała, gdyż odwozi się tylko tę ilość gruntu, która odpowiada objętości budowli z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia. [patrz też: obróbki ile bloczków betonowych na m2rskie, ile bloczków betonowych na m2, kolektory słoneczne koszt ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków betonowych na m2 kolektory słoneczne koszt maty trzcinowe