Minimalne srednice pionów kanalizacyjnych powinny wynosic pion od pojedynczego pisuaru

W celu doprowadzenia ścieków do pionu wmontowuje się w piony rozgałęzienia (trójniki), z którymi połączone są podejścia pod przybory sanitarne. Minimalne średnice pionów kanalizacyjnych powinny wynosić pion od pojedynczego pisuaru, umywalki, zlewu lub zmywaka, od wanny, kilku pisuarów, umywalek, zlewów lub zmywaków 70 mm. Pion od spłukiwanych misek ustępowych (w pomieszczeniach masowego pobytu ludzi do 12 misek, w budynkach mieszkalnych do 25 misek) 100 mm, jeżeli do danego pionu przyłącza się poniżej miski ustępowej, odpływ z umywalni, wanny czy zlewu, to celowe jest wykonywanie odgałęzienia o średnicy 100 mm do tego odpływu (jak dla miski ustępowej), po czym dopiero należy zaczynać podejście zwężką (redukcją) 100 X 50 mm. Ma to na celu uniknięcie wysysania wody z syfonu niżej dołączonego przyboru sanitarnego. Przewody poziome mają za zadanie odprowadzanie ścieków od pionów poprzez tzw. przy kanalik do sieci kanalizacyjnej ulicznej. Pozi omy kanalizacyjne w budynku montowane są w ziemi (np. pod podłogą piwnicy) lub na ścianach naj niższej kondygnacji. Zakładanie przewodów na ścianach jest korzystne ze względu na unikanie w ten sposób wykopów wewnątrz budynku. Poziomy na zewnątrz budynku układane są w ziemi. Przewody poziome wewnątrz budynku wykonuje się najczęściej z rur żeliwnych. Rury kamionkowe Zaleca się stosować, jako tańsze, ale tylko w tym przypadku, gdy poziomy nie będą narażone na żadne wstrząsy, uderzenia itp. Natomiast na zewnątrz budynku (w odległości ok. 2 m od ściany zewnętrznej) przewody żeliwne powinny być zastąpione przewodami kamionkowymi. [więcej w: maty trzcinowe cena, trampoliny allegro, naparstnica uprawa ]

Powiązane tematy z artykułem: maty trzcinowe cena naparstnica uprawa trampoliny allegro