Odtluszczacz

Ścieki wpływające do odtłuszczacza przepływają przez komorę 1, zostawiając w wiadrze grubsze zanieczyszczenia 2, a tłuszcz 3 – jako lżejszy – zbiera się na powierzchni wód ściekowych w komorze, tak że przez odpływ 4 do sieci wpływają ścieki odtłuszczone. Najczęściej stosowane są odtłuszczacze żeliwne, a przy większych rozmiarach – niekiedy z cegły lub betonu. Odtłuszczacz powinien być zmontowany w ten sposób, żeby był łatwo dostępny do oczyszczania i usuwania zatrzymanego tłuszczu (po zdjęciu szczelnej pokrywy). Montowanie większych odtłuszczaczy w pomieszczeniach kuchennych. itp. nie jest wskazane ze względów higienicznych (oczyszczanie i opróżnianie odtłuszczacza), dlatego instaluje się je niejednokrotnie na zewnątrz budynku, wykonując jednak wtedy odpowiednią nasadę nad zagłębionym odtłuszczaczem (poziom wody powinien znajdować się na głębokości 1 m). Tłuszcz wybierany z odtłuszczacza nie powinien być wyrzucany, lecz wykorz ystany (np. do wyrobu mydła). Odbenzyniacze (tzw. separatory benzyny) służą do oddzielania lżejszej benzyny i innych produktów naftowych od reszty ścieków. Liczba i wielkość odbenzyniaczy w instalacjach garaży uzależniona jest od ilości samochodów, na jaką garaż jest wybudowany. Działanie odbenzyniacza jest następujące: ścieki zanieczyszczone benzyną wpływają dopływem 1 do komory 2, w której benzyna jako lżejsza wypływa do góry. Z komory 2 ścieki już bez benzyny przepływają pod przegrodą 3 do komory 4 i stąd syfonem 5 przez odpływ, 6 odchodzą do sieci kanalizacyjnej. Zarówno w garażach, gdzie zainstalowane są odbenzyniacze jak i przy odprowadzaniu ścieków z podłogi do odtłuszczacza stosuje się często tzw. bezsyfonowe wpusty podłogowe służące do przyjmowania ścieków z podłogi i odprowadzania ich (poprzez odpowiednie urządzenia, jak odbenzyniacze czy odtłuszczacze) do sieci. [patrz też: olx siedlce, meble łazienkowe allegro, consus białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok meble łazienkowe allegro olx siedlce