Oprócz odtluszczaczy i odbenzyniaczy stosuje sie w instalacjach przemyslowych w poszczególnych przypadkach,

Oprócz odtłuszczaczy i odbenzyniaczy stosuje się w instalacjach przemysłowych w poszczególnych przypadkach, w miarę potrzeby, urządzenia specjalne jak np. urządzenia do neutralizacji kwasów i ługów zawartych w ściekach. Wpust podłogowy poniżej poziomu terenu, może zaistnieć niebezpieczeństwo zalania jej cofającymi się wodami z kanału, co może mieć miejsce przy wysokim stanie wód, w kanale np. w czasie ulewnej burzy. Najbardziej są na to narażone przybory położone najniżej tj. wpusty podłogowe nisko zawieszone zlewy itp. W celu zabezpieczenia przed tym stosuje się w przypadkach uzasadnionych wzajemnym położeniem kanału i przyborów sanitarnych w suterenach specjalne zamknięcia przeciwzlewowe (tzw. często – zawory burzowe). Zamknięcia te mogą być bądź automatyczne mniej pewne zresztą w działaniu (mogą nie domknąć się szczelnie), bądź najpewniejsze w działaniu klinowe zasuwy domykane ręcznie, z obniżonym wylotem, o wrzecionie z kutego b rązu, montowane na przewodach o średnicy poczynając od 100 m bądź wreszcie ćwierć obrotowe kurki brązowe – dla przewodów o średnicy 50 mm (np. przy zlewach). Stosowane są również zamknięcia burzowe samoczynne w postaci klapy zwrotnej z dodatkowym zamknięciem ręcznym. Zamknięcia przeciw zlewowe powinny być tak wmontowane sieć kanalizacyjną, aby nie tamowały przepływu ścieków z wyżej położonych kondygnacji, a więc przybory sanitarne grożące wylewem wody należy przyłączać od oddzielnego przewodu i na nim dopiero, zmontować zamknięcie burzowe. Niejednokrotnie za zadanie nie dopuszczać do sieci kanalizacyjnej substancji mogących ją niszczyć, czy też zagrażać bezpieczeństwu pracy obsłudze kanałów itp. Wskazane jest umieszczenie przy zamknięciach burzowych specjalnych tabliczek z napisami przypominającymi o konieczności zamykania przepływu, gdy nie korzysta się z danych urządzeń oraz w czasie dużego deszczu. [patrz też: maty trzcinowe cena, ile bloczków na m2, nomi elblag ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków na m2 maty trzcinowe cena rolety dzień noc allegro