Oswietlenie pomieszczen swiatlem dziennym

9. Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym Właściwe oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym można uzyskać w układzie dwutraktowym, w którym każde pomieszczenie ma ścianę zewnętrzną z otworami okiennymi. W budynkach trzytraktowych, jeżeli trakt środkowy jest korytarzem, można uzyskać oświetlenie z czoła, które uważane jest za dobre na długości korytarza wynoszącej 20 m. Korytarze długie obustronnie obudowane powinny mieć oświetlenie dodatkowe przez klatki schodowe lub zatoki służące za poczekalnie lub halle, rozstawione w odstępach osiowych co 25 m. Pomieszczenia drugorzędne, jak łazienki, ustępy, składziki, kuchnie itp., mogą mieć oświetlenie pośrednie, przez świetliki doprowadzające światło z pomieszczeń oświetlonych światłem bezpośrednim. W ten sam sposób mogą być oświetlone korytarze nie mające bezpośredniego. oświetlenia. Zamiast świetlików mogą być zastosowane drzwi oszklone. Pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod dachem mogą mieć oświetlenie górne za pośrednictwem świetlików dachowych. Oświetlenie to ma szerokie zastosowanie w budynkach przemysłowych, np. w halach fabrycznych. Najbardziej rozpowszechnione jest oświetlenie boczne za pośrednictwem otworów okiennych w ścianach. Wielkość otworów okiennych powinna być dostosowana do wielkości i rodzaju pomieszczeń. Wielkość tę określa się stosunkiem powierzchni otworu w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi. Sale lub hale Ol dużej powierzchni ponad 10 m szerokości powinny mieć obustronne oświetlenie boczne. [patrz też: ile bloczków na m2 , maty trzcinowe cena , maty trzcinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków na m2 maty trzcinowe maty trzcinowe cena