Piony kanalizacyjne sluza do odprowadzania scieków z przyborów sanitarnych, zainstalowanych na róznych kondygnacjach budynku, do przewodów poziomych laczacych sie z siecia kanalizacyjna zewnetrzna

Piony kanalizacyjne służą do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych, zainstalowanych na różnych kondygnacjach budynku, do przewodów poziomych łączących się z siecią kanalizacyjną zewnętrzną. Jednakowe na różnych kondygnacjach usytuowanie przyborów sanitarnych przy obsługującym je pionie oraz powtarzalny rozkład mieszkań umożliwiają najlepsze usytuowanie samego pionu i zaprojektowanie najmniejszej ilości pionów niezbędnych w budynku. Piony wykonuje się z rur żeliwnych, które ustawia się kielichami do góry. W tych przypadkach, gdy piony mogą być narażone na przepływ żrących cieczy (np. kwasów z laboratorium chemicznego) wykonuje się je z rur kamionkowych. Piony prowadzi się po powierzchni ścian albo w specjalnie przygotowanych bruzdach z tym zastrzeżeniem, że nie wolno ich zamurowywać na stałe, a tylko mogą być osłonięte. Jedynie przy przejściu przez strop na każdym piętrze należy otwór w stropie zaprawić. Bruzda na pion powinna być, co najmniej 5 cm większa od zewnętrznej średnicy kielicha. Nie należy prowadzić pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach, w których mogą być one narażone na zamarznięcie. W przypadku niemożności uniknięcia tego trzeba pion zaizolować. Ustawienie przewodów spustowych powinno być zasadniczo ściśle pionowe (stąd nazwa pionów). W razie konieczności przesunięcia osi pionu (np. ze względów budowlanych) stosuje się specjalną kształtkę, tzw. odsadzkę lub 2 kolana 45°. Piony przymocowuje się do ścian za pomocą haków. Na jedną rurę daje się, co najmniej jeden hak najlepiej bezpośrednio, pod kielichem, wskazane jest ponadto umieszczenie drugiego haka w połowie długości. Rury powinny być umocowane przy ścianie w ten sposób, aby kielich rury dotykał powierzchni ściany. [przypisy: kolektory słoneczne koszt, olx brzozów, nomi elbląg ]

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne koszt lego technic allegro olx brzozów