Po ogólnym opisie zasadniczych czesci skladowych sieci kanalizacyjnej wód brudnych podamy metode obliczania przekrojów rurociagów tej sieci

Po ogólnym opisie zasadniczych części składowych sieci kanalizacyjnej wód brudnych podamy metodę obliczania przekrojów rurociągów tej sieci. Metoda ta zaczerpnięta jest z książek radzieckich. U nas zasadniczo nie obliczano dawniej sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynków, lecz przyjmowano średnią cenę na podstawie wytycznych. Jednak wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia większą ilością przyborów sanitarnych i specjalnie dużymi ilościami ścieków sieć kanalizacyjną należy bezwzględnie obliczyć a szczególnie poziomy. Podstawą do określenia niezbędnej średnicy rury kanalizacyjnej jest ustalenie ilości ścieków, jaka przepływać będzie przez dany odcinek rurociągu w jednostce czasu. W tym celu przyjmujemy, jako jednostkę porównawczą obciążenia sieci odpływ ścieków ze zlewu (równy 0,33 lisek) i w stosunku do niego ustalamy ilość równoważnych jednostek obciążenia innych przyborów sanitarnych. Ustalając przekroje sieci kanalizacyjnej t rzeba przestrzegać następujących wskazówek: a) prędkości ścieków w rurociągach nie powinny być mniejsze niż 0,7 misek, aby nie dopuścić do osadzania się nieczystości na ściankach (tzw. zarastanie rurociągu) oraz nie powinny przekraczać 5 Iasek w rurach kamionkowych i metalowych 3 misek w rurach betonowych i żelbetowych, b) wysokości napełniania przewodów nie powinny (przy normalnym przepływie) być większe niż dla sieci w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej rury C/ 50-125 mm – 0,5 D C/ 150-300 mm 0,6 D dla sieci w budynkach przemysłowych c) spadki przewodów J należy ustalać, przy czym należy pamiętać, że przewody drugorzędne wymagają zasadniczo większych spadków niż przewody główne. [podobne: olx siedlce, główny inspektorat nadzoru budowlanego, megael tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: główny inspektorat nadzoru budowlanego megael tarnów olx siedlce