Promien minimalny luku

Największe dopuszczalne spadki wynoszą dla przewodów głównych (tj. łączących się z przy kanalikiem) 20% (0,2) dla przewodów drugorzędnych – 40 % (0,4). Gdy, ze względu, na miejscowe warunki (np. niedużą różnica poziomów między kanałem ulicznym a najniżej położonym przyborem sanitarnym) konieczne jest wykonanie spadków mniejszych od poprzednio podanych, niezbędne jest zastosowanie urządzeń umożliwiających odpowiednie przepłukiwanie przewodów. Stosowani dużych spadków przewodów ograniczone jest też rodzajem materiału, z jakiego wykonane są przewody. Maksymalny dopuszczalny spadek dla rur betonowych wynosi 5 % (0,05) dla kamionkowych 15 % (0,15), a jedynie dla żeliwnych może być większy. Zmiany kierunku przewodów odpływowych uzyskuje się za pomocą kształtek. Promień minimalny łuku wynosi 4 średnice dla przewodów drugorzędnych i 5 średnic dla przewodów głównych. Rury powinny być układane kielichami przeciw prądowi ścieków. Połą czenia przewodów powinny być wykonane w ten sposób, aby prądy ścieków były zgodne, a kąt między przewodami nie przekraczały. Zazwyczaj przewody drugorzędne łączy się z głównymi pod kątem 45°. Niewskazane jest przy tym stosowanie czwórników (tzw. krzyży), tj. przyłączania w jednym miejscu przewodu odpływowego dwóch przewodów doprowadzających ścieki, gdyż grozi to zatkaniem przewodu, należy, więc zastosować dwie pojedyncze odnogi. Stosowanie czwórników na pionach jest natomiast dopuszczalne. [hasła pokrewne: kolektory słoneczne koszt, olx gostynin, maty trzcinowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne koszt maty trzcinowe cena olx gostynin