Przesiewacze plaskie szybkobiezne

Przesiewacze płaskie szybkobieżne i wibracyjne nadają się szczególnie do przesiewania ziarn średnich i drobnych, a także do materiałów zawilgoconych i wykazujących skłonność do skawalania się. Przesiewacze szybkobieżne i wibracyjne są wielopokładowe, tzn. mają sita umieszczone jedno nad drugim, co wpływa na oszczędność miejsca w porównaniu do przesiewaczy walcowych . Jeżeli przesiewany materiał zawiera znaczniejsze domieszki iłów lub glin, to stosuje się przesiewanie z natryskiem wodą. W tym celu nad sitami przesiewaczy bębnowych umieszcza się dziurkowane rury, do których doprowadza się wodę pod ciśnieniem 1 -7- 2 atn. Separatory powietrzne Przy suchym rozdrabnianiu skał w młynach odbiór produktu odbywa się często drogą powietrzną przez włączenie bębna kruszarki w obieg wentylatora . W takich przypadkach zachodzi potrzeba oddzielenia z produktu ziarn grubszych, których stopień rozdrobnienia nie jest jeszcze dostateczny. W tym celu stosuje się najczęściej klasyfikatory powietrzne zwane separatorami powietrznymi . [przypisy: nomi elblag, metalzbyt tczew, klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do zatapiania siatki metalzbyt tczew rolety dzień noc allegro