Przewodami kanalizacyjnymi odprowadza sie z budynków do kanalów ulicznych: stale i ciekle fekalia z ustepów

Przewodami kanalizacyjnymi odprowadza się z budynków do kanałów ulicznych: stałe i ciekłe fekalia z ustępów, wody brudne z łazienek, kuchen, pralni itp., wody zanieczyszczone (zużyte) z zakładów przemysłowych, a ponadto niejednokrotnie i wody opadowe. Obowiązujące przepisy zabraniają wpuszczania do sieci kanalizacyjnej tłuszczów (np. z dużych kuchni zakładów zbiorowego żywienia), które osadzając się na przewodach zmniejszają ich przekrój (zarastanie przewodów), a także wpływają ujemnie na procesy biologicznego oczyszczania ścieków, oraz cieczy łatwopalnych (np. benzyny zawartej w ściekach z garaży itp.), mogących stać się przyczyną wybuchu w kanale. Dlatego też stosowane są w miarę potrzeby specjalne urządzenia oczyszczające ścieki z tego rodzaju substancji przed wpuszczaniem ich do sieci ulicznej, Nie należy również wpuszczać do sieci ścieków gorących (o temperaturze ponad 40 st. C) oraz zawierających w dużym stężeniu kwasy lub zasady. Ponadto niedopuszczalne jest odprowadzanie siecią kanalizacyjny popiołu czy śmieci. Odtłuszczacz powinien być montowany jak najbliżej zlewów, zlewozmywaków kuchennych itp. Wymiary zależne są od ilości przepływających ścieków. W każdym razie pojemność odtłuszczacza nie powinna być mniejsza niż 50 l – aby tłuszcz zdążył się wydzielić, a jego powierzchnia powinna być dostatecznie duża ażeby gorące ścieki mogły ostygnąć do temperatury przynajmniej 30 st. C przed odpływem do sieci. Najmniejsza średnica wylotu powinna wynosić 50 mm. [więcej w: consus białystok, kolektory słoneczne koszt, ile bloczków betonowych na m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok ile bloczków betonowych na m2 kolektory słoneczne koszt