Przy montazu rur kanalizacyjnych wazna rzecza jest odpowiednie wymierzenie zmian kierunków

Przy montażu rur kanalizacyjnych ważną rzeczą jest odpowiednie wymierzenie zmian kierunków, odgałęzień itp. w tym celu, aby wykonać je przy użyciu możliwie jak najmniejszej ilości kształtek (kosztowniejszych i wymagających więcej uszczelnień niż rurociągi pojedyncze). Na przykład niejednokrotnie można wykonać podejście – pod miskę ustępową wyłącznie przez ustawienie na pionie odnogi pod kątem 1350 i kolana, natomiast wmontowanie odnogi zbyt nisko pociąga za sobą konieczność dosztukowania kolana prostym odcinkiem rury (tzw. końcem). Rury żeliwne oraz kamionkowe obcina się w sposób następujący. Na obwodzie znaczy się kredą miejsce przecięcia rury. Rurę układa się na ubitej ziemi i przecinakiem nacina się (dwukrotnie) wgłębienie wzdłuż obrysu. Uderzywszy lekko rurą o ziemię uzyskamy równe jej przełamanie. Najważniejsze narzędzia służące do montażu rurociągów instalacji kanalizacyjnej to: a) uszczelniaki do ubijania sznura w ki elichach, b) młot do dobijania sznura oraz ołowiu w kielichach rur, c) przecinak do obcinania rur żeliwnych, d) młotki o różnym ciężarze obuchów, e) obcinak remontowy do szybkiego obcinania rur. [więcej w: olx gorlice, ile bloczków betonowych na m2, trampoliny allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków betonowych na m2 olx gorlice trampoliny allegro