Punktami wezlowymi komunikacji sa wejscia do budynku

Punktami węzłowymi komunikacji są wejścia do budynku , których może być kilka. W budynkach przeznaczonych na odwiedzanie i przebywanie większej liczby ludzi (np. budynki biurowe, przemysłowe itp.), bezpośrednie wchodzenie z zewnątrz do, korytarza jest niewłaściwe. gdyż wejście do budynku związane jest z koniecznością zatrzymania się, uzyskania informacji, rozebrania się z okrycia lub poczekania. Dlatego też korytarze powinny być rozszerzone przy wejściach dla umożliwienia równe czesnego przebywania większej liczby ludzi. Rozszerzenie to nazywamy sienią, hallem lub westybulem. Sień wejściowa w naszym klimacie ma często jeszcze przedsionek zapewniający utrzymanie w sieni wymaganej temperatury przez zastosowanie podwójnych drzwi. Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe mogą być otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. Drzwi wewnętrzne mogą być wahadłowe. W budynkach o dużym ruchu (hotele, banki) stosuje się w przedsionkach turnikiety (drzwi krzyżowe obracalne). Na zewnątrz otwierane drzwi dajemy w budynkach użyteczności publicznej, w których przebywa większa liczba ludzi. W wypadku paniki,np. na skutek pożaru, wybiegający tłum otworzy drzwi własnym impetem. [więcej w: ile bloczków na m2 , maty trzcinowe cena , maty trzcinowe]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków na m2 maty trzcinowe maty trzcinowe cena