Rodzaje wyrobów z kamienia


Rodzaje wyrobów z kamienia i ich normalizacja Kamień naturalny jest materiałem zasadniczym przy budowie nawierzchni drogowych; znajduje zastosowanie w postaci krawężników, znaków drogowych, materiałów brukowych, materiału na podbudowę dróg, kruszywa łamanego i naturalnego oraz mączek mineralnych . 2,1. 5,1, Krawężniki Krawężniki stanowią obramowanie nawierzchni drogowej i zabezpieczenie jej krawędzi od uszkodzeń mechanicznych i przenikania z poboczy pod nawierzchnię wody, wywołującej zjawisko rozmarzania (wysadziny i przełomy). Ze względu na zakres stosowania, sposób obróbki i związane z tym koszty, rozróżniamy dwie grupy krawężników : 1) krawężniki kamienne drogowe, 2) uliczne, Drogownictwo dąży do stosowania krawężników najtańszych a więc najprostszych w obróbce. [patrz też: naparstnica uprawa, meble łazienkowe allegro, nomi elbląg ]

Powiązane tematy z artykułem: lego technic allegro meble łazienkowe allegro naparstnica uprawa