Rozmieszczenie powierzchni uzytkowych na kondygnacji.

8. Rozmieszczenie powierzchni użytkowych na kondygnacji. Sutereny przeważnie przeznacza się na pomieszczenia gospodarcze, kotłownie c. o., składy opału, magazyny, warsztaty, pralnie, magle itp. pomieszczenia, w których przebywanie ludzi ma charakter dorywczy. Partery przeznacza się na pomieszczenia, w których umieszczane bywają znaczne masy towaru, wymagające łatwego, bezpośredniego dostępu. Mogą to być składy, magazyny, sklepy, kawiarnie, restauracje, zakłady rzemieślnicze, hale przemysłowe lub sale zebrań, pomieszczenia, które wymagają bezpośredniego kontaktu z ogrodem, jak żłobki i przedszkola. W budynkach o jednolitym programie, jak np. domy mieszkalne czy biurowe, w parterach mogą się znajdować również dowolne pomieszczenia użytkowe. Kondygnacje położone nad parterem, od I piętra wzwyż, mogą mieć różne przeznaczenie w zależności od, rodzaju budynku. Często pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami powstaje zależność funkcjonalna, która rzutuje na ich powiązanie. W związku z tym, w zależności od programu budynku przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych kondygnacji rozwiązuje się następująco: [podobne: trampoliny allegro , consus białystok , ile bloczków betonowych na m2  ]

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok ile bloczków betonowych na m2 trampoliny allegro