rury zeliwne

Na podstawie tych tablic można – znając (np. z kosztorysu) przewidywane zapotrzebowanie na rury kanalizacyjne o średnicach odpowiednich dla danej budowy – ustalić, ile materiałów zużyjemy na uszczelnienie. Przy przejściu rury żeliwnej w kamionkową, gdy koniec bosy rury żeliwnej wchodzi w kielich rury kamionkowej, uszczelnienia wykonuje się w sposób identyczny jak połączenia rur żeliwnych, jeżeli natomiast rura kamionkowa ma przejść w żeliwną (rzadszy przypadek), trzeba stosować specjalną kształtkę dołącznik (tzw. traper), gdyż koniec bosy rury kamionkowej nie wejdzie a) w kielich rury żeliwnej. W celu zmniejszenia ilości odpadków rurowych poza rurami jednokielichowymi stosuje się także rury dwukielichowe. Jako całość stosuje się je rzadko, np., gdy pozostały nam odcinki rur bez kielichów, możemy wykonać odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego (ponad najwyższym przyborem) z odcinków o obu końcach bosych, montowanych między rurami dwukiel ichowymi. Przeważnie jednak rury dwukielichowe przecina się w odpowiednim miejscu, aby otrzymać odcinki rur jednokielichowych o odpowiednich długościach, marnotrawstwem, bowiem byłoby np. odcinanie części rury jednokielichowej, aby otrzymać odcinek krótszy. [patrz też: główny inspektorat nadzoru budowlanego, maty trzcinowe, ile bloczków na m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: główny inspektorat nadzoru budowlanego ile bloczków na m2 maty trzcinowe