Scianki betonuje sie za pomoca leja

Ścianki betonuje się za pomocą leja, po uprzednim opuszczeniu zbrojenia do szczeliny, podobnie jak przy zwykłym betonowaniu pod wodą. Ciśnienie w leju do betonowania należy utrzymywać takie, aby wytłaczało zawiesinę do góry. Betonować należy bez przerw roboczych, gdyż nawet przy zawiesinie bentonitowej o małej gęstości, każda przerwa, osłabia beton, ponieważ istnieje możliwość osiadania pewnej ilości cząstek iłowych. Wytłoczoną przez beton zawiesinę odprowadza się do urządzeń oczyszczających i renowacyjnych, dodając w miarę potrzeby brakujące do potrzebnej gęstości – ilości bentonitu. Przy renowacji zawiesiny szczególnie ważne jest utrzymanie właściwej gęstości, inaczej beton nie będzie miał odpowiedniej wytrzymałości. W wykopach deskowanych wąskich najczęściej dotychczas stosowane jest urabianie gruntu za pomocą narzędzi ręcznych. Grunty lekkie, jak np. grunty sypkie i mało spoiste, urabiane są zwykle za pomocą łopat, natomiast przy gruntach twardych, jak gliny i iły twardoplastyczne i pół- zwarte, potrzebne są ponadto do odspojenia gruntów oskardy różnych typów. [patrz też: megael tarnów, metalzbyt tczew, maty trzcinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: maty trzcinowe megael tarnów metalzbyt tczew