Skaly metamorficzne i osadowe

Skały metamorficzne i osadowe mogą stanowić materiał przydatny do wyrobu krawężników, jeżeli są zwarte, mają wysokie własności wytrzymałościowe i fizyczne, dobrą oddzielność, umożliwiającą otrzymywanie jednolitych bloków. Zasadniczym jednak warunkiem powinna być odporność na zamrażanie i zwięzłość. Szczególną uwagę ponadto należy zwrócić przy tego rodzaju skałach, zwłaszcza pyzy piaskowcach fliszowych karpackich, na podatność do łuszczenia się przy nasiąkaniu i rozmarzaniu. Cechy te. niejednokrotnie obserwowano przy stosowaniu piaskowców, zwłaszcza o spoiwie ilastym. Na obszarach Polski, gdzie znajdują się materiały narzutowe, krawężniki są wyrabiane niekiedy z głazów większych wymiarów. Technika łupania głazów wymaga dużego doświadczenia i staranności w wyszukiwaniu właściwego ciosu. Wymagania jakim powinny odpowiadać krawężniki drogowe i uliczne, zarówno w odniesieniu do kształtu i wymiarów, jak też własności mechanicznych i fizycznych, są podane w następujących normach: PN/B-Ull0 – Krawężniki kamienne uliczne łukowe, PN/B-1U11 – Krawężniki kamienne uliczne proste, 2. [więcej w: cięcie piłami linowymi, domy z drewna cena, blachy trapezowe ]

Powiązane tematy z artykułem: blachy trapezowe cięcie piłami linowymi domy z drewna cena