Kamienne znaki drogowe

Kamienne znaki drogowe Materiały brukowe Kamienne znaki drogowe są to słupy z kamienia naturalnego, przeznaczone do oznaczania odległości na drogach publicznych co 1000 lub co 100 m. Rozróżniamy więc znaki drogowe kilometrowe i hektometrowe. Zasadniczą częścią -słupów drogowych jest ich część nadziemna, która powinna być należycie obrobiona, z fakturą powierzchniową groszkowaną lub gradzinowaną i cyframi oraz strzałkami wykutymi wklęsło. Część słupa przeznaczona do wkopania nie jest obrobiona. Do wyrobu słupów drogowych nadają się wszystkie rodzaje skał odpornych na działanie czynników atmosferycznych o wytrzymałości na ściskanie, według projektu normy PN/B-11122, nie mniej niż 1000 kG/cm2. Continue reading „Kamienne znaki drogowe”

Druga grupe krawezników kamiennych stanowia krawezniki uliczne

Warunek ten spełniają całkowicie złoża granitów dolnośląskich, gdzie też skoncentrowana jest produkcja tego rodzaju krawężników, zwłaszcza w kamieniołomach strzelińskich i strzegomskich. Na szlakach drogowych stosuje się niekiedy zamiast krawężników obramowanie nawierzchni z kostek rzędowych nieregularnych lub wyjątkowo z kamienia łamanego. Doskonalszy typ od krawężników wpuszczanych stanowią krawężniki drogowe proste i łukowe wymagające dokładniejszej obróbki, a więc znacznie droższe w produkcji. Drugą grupę krawężników kamiennych stanowią krawężniki uliczne, stosowane do budowy nawierzchni ulic miejskich. Podobnie jak poprzednie krawężniki produkowane są tzw. Continue reading „Druga grupe krawezników kamiennych stanowia krawezniki uliczne”

wykonaniu Planu Szescioletniego

Dziś w państwie socjalistycznym, robotnik to przede wszystkim człowiek gospodarz kraju, dlatego też zapewnienie mu jak najzdrowszych, najhigieniczniejszych warunków pracy jest ciągłą troską Partii i Rządu. Komisje oceniające projekt każdego zakładu przemysłowego – małego czy dużego – poza zagadnieniem przydatności zakładu do przewidzianej produkcji rozważają zawsze i to, czy zapewnia on pracownikom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. I Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (10-17 marca 1954 r.) wysuwając program wydatnej poprawy bytu ludzi pracy w Uchwale dotyczącej osiągnięć w wykonaniu Planu Sześcioletniego i głównych zadań gospodarczych na lata 1954-1955 stwierdza m. in., że należy podnieść stan sanitarno-porządkowy miast, osiedli i wsi, należy również zdecydowanie podnieść wymagania higieny w stosunku do zakładów żywienia zbiorowego zakładów produkujących artykuły żywności lub zajmujących się ich transpor tem i dystrybucją. A inny punkt tej Uchwały mówi należy osiągnąć poprawę warunków pracy i odpoczynku robotników. Continue reading „wykonaniu Planu Szescioletniego”

Przewodami kanalizacyjnymi odprowadza sie z budynków do kanalów ulicznych: stale i ciekle fekalia z ustepów

Przewodami kanalizacyjnymi odprowadza się z budynków do kanałów ulicznych: stałe i ciekłe fekalia z ustępów, wody brudne z łazienek, kuchen, pralni itp., wody zanieczyszczone (zużyte) z zakładów przemysłowych, a ponadto niejednokrotnie i wody opadowe. Obowiązujące przepisy zabraniają wpuszczania do sieci kanalizacyjnej tłuszczów (np. z dużych kuchni zakładów zbiorowego żywienia), które osadzając się na przewodach zmniejszają ich przekrój (zarastanie przewodów), a także wpływają ujemnie na procesy biologicznego oczyszczania ścieków, oraz cieczy łatwopalnych (np. benzyny zawartej w ściekach z garaży itp.), mogących stać się przyczyną wybuchu w kanale. Dlatego też stosowane są w miarę potrzeby specjalne urządzenia oczyszczające ścieki z tego rodzaju substancji przed wpuszczaniem ich do sieci ulicznej, Nie należy również wpuszczać do sieci ścieków gorących (o temperaturze ponad 40 st. Continue reading „Przewodami kanalizacyjnymi odprowadza sie z budynków do kanalów ulicznych: stale i ciekle fekalia z ustepów”

Zadaniem, omawianych uprzednio pionów kanalizacyjnych jest poza odprowadzeniem scieków z przylaczonych do nich przyborów sanitarnych takze odpowietrza

Zadaniem, omawianych uprzednio pionów kanalizacyjnych jest poza odprowadzeniem ścieków z przyłączonych do nich przyborów sanitarnych także odpowietrza. Automatyczne za nie sieci kanalizacyjnej. Dlatego też zasadniczo każdy pion (bez względu na to, czy obsługuje przybory sanitarne na wszystkich kondygnacjach budynku, czy np. tylko na parterze) powinien być wyprowadzony ponad dach i zakończony nasadą wentylacyjną. Tego rodzaju wentylacja sieci kanalizacyjnej zapewnia odprowadzenie gazów kanałowych na zewnątrz, a jednocześnie zabezpiecza zamknięcia wodne przy przyborach sanitarnych przed wyssaniem z nich wody. Continue reading „Zadaniem, omawianych uprzednio pionów kanalizacyjnych jest poza odprowadzeniem scieków z przylaczonych do nich przyborów sanitarnych takze odpowietrza”

Przy montazu rur kanalizacyjnych wazna rzecza jest odpowiednie wymierzenie zmian kierunków

Przy montażu rur kanalizacyjnych ważną rzeczą jest odpowiednie wymierzenie zmian kierunków, odgałęzień itp. w tym celu, aby wykonać je przy użyciu możliwie jak najmniejszej ilości kształtek (kosztowniejszych i wymagających więcej uszczelnień niż rurociągi pojedyncze). Na przykład niejednokrotnie można wykonać podejście – pod miskę ustępową wyłącznie przez ustawienie na pionie odnogi pod kątem 1350 i kolana, natomiast wmontowanie odnogi zbyt nisko pociąga za sobą konieczność dosztukowania kolana prostym odcinkiem rury (tzw. końcem). Rury żeliwne oraz kamionkowe obcina się w sposób następujący. Continue reading „Przy montazu rur kanalizacyjnych wazna rzecza jest odpowiednie wymierzenie zmian kierunków”

Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week

Oto pięć wspaniałych projektów, które mogłeś przegapić w zeszłym tygodniu! Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Lantern Pavilion / AWP / Atelier Oslo Miejsce, w którym można schronić, zaprosić i zachęcić do większej liczby wydarzeń towarzyskich i utrzymać nowe praktyki.
Ponieważ strona jest widoczna z daleka, a od linii kolejowej oddzielającej dwa odrębne obszary miasta, konieczne było stworzenie obiektu, który można doświadczyć z odległości i odsłonić kwadrat (czytaj więcej.) The Orange Cube / Jakob + Architekci Macfarlane Ambicją projektu urbanistycznego dla starej strefy portowej, opracowanego przez VNF (Voies Naviguables de France) we współpracy z Caisse des Dépôts i Sem Lyon Confluence, było reinwestowanie doków Lyonu po stronie rzeki i jej przemysłowego dziedzictwa , łącząc architekturę i program kulturalny i handlowy (czytaj więcej.) Spiral House / Joeb Moore + Partnerzy Architekci Usytuowany wzdłuż linii brzegowej Long Island Sound w Connecticut, Spiral House stara się angażować, wzmacniać i odzwierciedlać otaczający klimat wybrzeża i jego atmosferę.
światła, powietrza, wody.
Formalnie i przestrzennie dom jest bezpośrednią i pragmatyczną reakcją na surowe warunki środowiskowe (FEMA i powódź) oraz lokalne ograniczenia i przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego (wysokość, niepowodzenia konstrukcyjne, FAR, ślad) nałożone na budynek i teren (patrz: wykres przekrojowy) ( czytaj dalej.) Klasyka AD: Kaplica MIT / Eero Saarinen Eero Saarinen jest jednym z najbardziej szanowanych architektów XX wieku, często uważanym za mistrza swojego rzemiosła. Continue reading „Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week”

Budownictwo wczoraj i dzis : Nowy punkt orientacyjny dla firmy Trust Building firmy

W ubiegłym tygodniu, jak donosi NY Times, wnętrze 510 Fifth Avenue otrzymało punkt orientacyjny ochrony przez Komisję Ochrony Zabytków.
Budynek, zaprojektowany przez Gordona Bunshafta z Skidmore, Owings i Merrill w latach 50.
XX wieku, służył jako filia byłego banku zaufania producentów (później budynek Chase Bank) i znajduje się na gęstym bloku na Manhattanie w pobliżu nowojorskiej biblioteki publicznej , Najnowszy Park Bryant One w Cook + Fox i sam park.
Więcej o charakterystycznym wnętrzu po przerwie.
W 1997 r. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Nowy punkt orientacyjny dla firmy Trust Building firmy”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja konkursu bibliotecznego w Kaohsiung / Mecanoo

Dzięki uprzejmości Mecanoo Mecanoo architecten nawiązałem współpracę z architektami Artech, Tajpej, za ich propozycję Konkursu Biblioteki Kaohsiung.
Ich 38 000 mkw.
Biblioteki, która stanie się główną biblioteką regionu, zajęła drugie miejsce.
Więcej zdjęć i pełne informacje prasowe po przerwie.
Biblioteka Kaohsiung jest artykułowana jako monumentalna 60 na 60 metrów – zielona. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja konkursu bibliotecznego w Kaohsiung / Mecanoo”