Ulepszeniem bruku zwyklego jest bruk z kamienia lupanego lub z brukowca

Ulepszeniem bruku zwykłego jest bruk z kamienia łupanego lub z brukowca . Poszczególne kamienie brukowe mają wtedy powierzchnie górne dość płaskie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie nawierzchni wygodniejszej dla ruchu, o dużej wytrzymałości i długim okresie pracy. Bruk zwykły, jak też ulepszone jego postacie, uważane są raczej za nawierzchnie typu przejściowego, przeważnie jako fundament nawierzchni ulepszonych typu bitumicznego. Najlepsze, a zarazem i najdroższe nawierzchnie brukowane, są to nawierzchnie z kostki kamiennej. Do najważniejszych rodzajów kostki brukowej, używanej do dróg pozamiejskich i miejskich, należy kostka nieregularna średnia. Continue reading „Ulepszeniem bruku zwyklego jest bruk z kamienia lupanego lub z brukowca”

wykonaniu Planu Szescioletniego

Dziś w państwie socjalistycznym, robotnik to przede wszystkim człowiek gospodarz kraju, dlatego też zapewnienie mu jak najzdrowszych, najhigieniczniejszych warunków pracy jest ciągłą troską Partii i Rządu. Komisje oceniające projekt każdego zakładu przemysłowego – małego czy dużego – poza zagadnieniem przydatności zakładu do przewidzianej produkcji rozważają zawsze i to, czy zapewnia on pracownikom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. I Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (10-17 marca 1954 r.) wysuwając program wydatnej poprawy bytu ludzi pracy w Uchwale dotyczącej osiągnięć w wykonaniu Planu Sześcioletniego i głównych zadań gospodarczych na lata 1954-1955 stwierdza m. in., że należy podnieść stan sanitarno-porządkowy miast, osiedli i wsi, należy również zdecydowanie podnieść wymagania higieny w stosunku do zakładów żywienia zbiorowego zakładów produkujących artykuły żywności lub zajmujących się ich transpor tem i dystrybucją. A inny punkt tej Uchwały mówi należy osiągnąć poprawę warunków pracy i odpoczynku robotników. Continue reading „wykonaniu Planu Szescioletniego”

Otwory przejsciowe

Przewody poziome montowane na ścianach budynku przymocowywane są za pomocą haków (takich samych jak do przymocowywania przewodów pionowych) albo też opierane, są mi murowanych słupkach lub specjalnej podmurówce. Poziomy powinny odprowadzać ścieki do przy kanalika możliwie najkrótszą drogą. Przewody ułożone w ziemi powinny przechodzić, równolegle i prostopadle do ścian budynku, w odległości zapewniającej nienaruszenie fundamentów. W miarę możności należy je układać na zewnątrz budynku. Przejścia przewodów przez ściany (lub pod fundamentami) powinny być wykonane prostopadle do muru i w miarę możności pod oknami, drzwiami, wnękami. Continue reading „Otwory przejsciowe”

Oprócz odtluszczaczy i odbenzyniaczy stosuje sie w instalacjach przemyslowych w poszczególnych przypadkach,

Oprócz odtłuszczaczy i odbenzyniaczy stosuje się w instalacjach przemysłowych w poszczególnych przypadkach, w miarę potrzeby, urządzenia specjalne jak np. urządzenia do neutralizacji kwasów i ługów zawartych w ściekach. Wpust podłogowy poniżej poziomu terenu, może zaistnieć niebezpieczeństwo zalania jej cofającymi się wodami z kanału, co może mieć miejsce przy wysokim stanie wód, w kanale np. w czasie ulewnej burzy. Najbardziej są na to narażone przybory położone najniżej tj. Continue reading „Oprócz odtluszczaczy i odbenzyniaczy stosuje sie w instalacjach przemyslowych w poszczególnych przypadkach,”

Przede wszystkim przy montazu stosuje sie rury jednokielichowe typu lekkiego

Przede wszystkim przy montażu stosuje się rury jednokielichowe typu lekkiego, które łączy się ze sobą w jeden rurociąg w ten sposób, że bosy (tzn. bez kielicha) koniec jednej rury owija się sznurem czarnym (tzn. sznurem konopnym smołowanym) i wciska w kielich sąsiedniej rury, dociskając aż do dna kielicha. Sznur specjalnym uszczelniakiem dobija się w celu uszczelnienia połączenia. Następnie kielich zapełnia się warkoczem sznura konopnego białego (mniej więcej drugie tyle co czarnego) i znów ubija go się uszczelnia kitem. Continue reading „Przede wszystkim przy montazu stosuje sie rury jednokielichowe typu lekkiego”

Gdy opisalismy juz wszystkie elementy niezbedne do okreslenia srednicy przewodu kanalizacyjnego

Gdy opisaliśmy już wszystkie elementy niezbędne do określenia średnicy przewodu kanalizacyjnego, przebieg obliczeń powinien być zupełnie jasny. Jak mówiliśmy poprzednio, sieć kanalizacyjna wewnętrzna budynku wykonana jest najczęściej z rur żeliwnych (pion, poziomy, podejścia pod przybory sanitarne), nieraz częściowo (rurociągi w ziemi w piwnicy oraz odcinek przewodu odpływowego już poza budynkiem, stanowiący tzw. przykanalik, tj. połączenie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej z kanałami miejskimi). Przyłączenia przyborów sanitarnych do pionów kanalizacyjnych (podejścia) są przy tym nieraz wykonywane z rur stalowych. Continue reading „Gdy opisalismy juz wszystkie elementy niezbedne do okreslenia srednicy przewodu kanalizacyjnego”

rury zeliwne

Na podstawie tych tablic można – znając (np. z kosztorysu) przewidywane zapotrzebowanie na rury kanalizacyjne o średnicach odpowiednich dla danej budowy – ustalić, ile materiałów zużyjemy na uszczelnienie. Przy przejściu rury żeliwnej w kamionkową, gdy koniec bosy rury żeliwnej wchodzi w kielich rury kamionkowej, uszczelnienia wykonuje się w sposób identyczny jak połączenia rur żeliwnych, jeżeli natomiast rura kamionkowa ma przejść w żeliwną (rzadszy przypadek), trzeba stosować specjalną kształtkę dołącznik (tzw. traper), gdyż koniec bosy rury kamionkowej nie wejdzie a) w kielich rury żeliwnej. W celu zmniejszenia ilości odpadków rurowych poza rurami jednokielichowymi stosuje się także rury dwukielichowe. Continue reading „rury zeliwne”

Zalozeniem wyjsciowym dla okreslenia srednic rurociagów jest przyjecie, ze w naszych warunkach klimatycznych miarodajne do obliczen natezenie deszczu

Obecnie jednak wzorując się na technicznej literaturze radzieckiej zaczynamy stosować przeprowadzanie obliczeń przy ustalaniu średnic kanalizacji deszczowej poszczególnych budynków. Ma to na celu uzyskanie dokładniejszych danych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych w budynkach, aby w ten sposób można było uzyskać jak najbardziej celowe i ekonomiczne rozwiązania. Założeniem wyjściowym dla określenia średnic rurociągów jest przyjęcie, że w naszych warunkach klimatycznych miarodajne do obliczeń natężenie deszczu równa się 180 l/sek – ha (tzn. 65 mm/h). Przyjmuje się przy tym dla rur o średnicach 70-125 mm wypełnienie 0,5 dla rur o średnicy 150 mm wypełnienie 0,65, oraz wypełnienie równe 10 (tj. Continue reading „Zalozeniem wyjsciowym dla okreslenia srednic rurociagów jest przyjecie, ze w naszych warunkach klimatycznych miarodajne do obliczen natezenie deszczu”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Centrum Turystyczne Agamon Hakhula / L2 Tsionov-Vitkon Architects

Dzięki uprzejmości L2 Tsionov-Vitkon Architekci Izraelski duet, L2 Tsionov-Vitkon Architekci we współpracy z architektem Ofir Nahum przekazali nam swoje zgłoszenie do Konkursu Centrum Turystycznego Agamon Hakhula, który otrzymał drugą nagrodę.
Więcej zdjęć i opis od architektów po skoku.
Agamon Hula Agamon Hula od wieków był płytkim jeziorem, w którym żyło wiele gatunków fauny i flory.
Jezioro znajdowało się w dolinie Hula, na północ od Morza Galilejskiego.
W latach pięćdziesiątych XX w. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Centrum Turystyczne Agamon Hakhula / L2 Tsionov-Vitkon Architects”