Trudnosci przy odwodnieniu

Do wad metod tunelowych należą zwiększone koszty robót ziemnych w odniesieniu do jednostki ich objętości oraz trudności organizacyjne, jeśli chodzi o przyspieszenie robót. Roboty te wykonuje się z ograniczonej liczby frontów, tzw. przodków roboczych, których ilość jest uzależniona od liczby szybów, które są kosztowne, a ponadto ich budowa trwa stosunkowo długo. Przy robotach tunelowych trudne jest odwodnienie wykopu. W związku z tym, nie należy prowadzić budowy kanałów miejskich metodami tunelowymi w gruntach o dużej przepuszczalności i przy wysokim poziomie wody gruntowej. Trudności przy odwodnieniu byłyby tak duże, że mogłyby nawet uniemożliwić wykonawstwo robót. [patrz też: gont bitumiczny montaż, deskowanie pneumatyczne, megael tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie pneumatyczne gont bitumiczny montaż megael tarnów