Ubijanie gruntu

Ubijanie gruntu można przeprowadzać ręcznie lub za pomocą narzędzi mechanicznych. Zagęszczenie przez ubijanie otrzymuje się tylko na głębokości odpowiadającej szerokości narzędzia do ubijania Za pomocą ubijaczki ręcznej o podstawie ok. 20 X 20 cm albo o C/J 20 cm można zagęścić tylko warstwę gruntu o grubości 20 cm, z tego względu wszystkie normatywy wymagają zasypywania wykopu warstwami co 20 cm. Wielkość ta jest również umotywowana szerokością bali lub dyli obudowy poziomej wykopu. Wykop należy zasypywać wyjmując z obudowy tylko po jednym balu z każdej strony – inaczej nawet przy starannym ubijaniu nie da się otrzymać wymaganego zagęszczenia gO-procentowego. Przy ubijaczkach mechanicznych o większych podstawach wysokość sypanych warstw może być większa, np. przy ubijaczkach skaczących (żabach), np. typu Delmag o podstawie, której średnica wynosi 50 cm. [więcej w: nomi elblag, naparstnica uprawa, consus białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok naparstnica uprawa rolety dzień noc allegro