Wyposazenie sanitarne budynków

Wyposażenie sanitarne budynków mieszkalnych nie jest dotąd w Polsce znormalizowane ani pod względem ilościowym, ani jakościowym. Opracowywane tzw. standardy mieszkaniowe nie zostały jeszcze uznane uf ostatecznie obowiązujące Również wyposażenie sanitarne zakładów przemysłowych nie jest znormalizowane. Ustalając to ostatnie bierze się pod uwagę m. in. warunki pracy w danej gałęzi przemysłu (np. stopień zabrudzenia) oraz przewidywaną wielkość załogi zakładu, stosunek ilości kobiet do ilości mężczyzn itp. Brak normalizacji czy choćby typizacji w wyposażeniu sanitarnym budynków hamuje w tej dziedzinie postęp, polegający m. in. na przechodzeniu od indywidualnych metod pracy ręcznej do uprzemysłowienia i mechanizacji wykonawstwa tych robót. Zagadnienie nowoczesnych metod montażu instalacji, polegających m. in. na masowym wykonywaniu typowych elementów przy użyciu urządzeń mechanicznych będzie jeszcze omawiane w dalszym ciągu wykładu. Od razu jednak trzeba stwierdzić, że warunkiem wprowadzenia tych metod dających w efekcie obniżenie kosztów materiałów i robocizny oraz poważne przyspieszenie Cytaty wg Nowych Dróg nr 3 (571, marzec 1954) Ustalone W Polsce standardy wymagają zasadniczo, aby każde mieszkanie wyposażone było w łazienkę i ustęp, przy czym dla mieszkań jednoizbowych (tzw. kawalerki) oraz dwuizbowych (pokój) i kuchnia) należy projektować łazienkę połączoną z ustępem, a natomiast w mieszkaniach większych ustęp powinien być wydzielony, jako osobne pomieszczenie (J. Goryński Standardy budowlane, Warszawa 1953, PWT). [więcej w: metalzbyt tczew, olx brzozów, maty trzcinowe ]

Powiązane tematy z artykułem: maty trzcinowe metalzbyt tczew olx brzozów