Zadaniem, omawianych uprzednio pionów kanalizacyjnych jest poza odprowadzeniem scieków z przylaczonych do nich przyborów sanitarnych takze odpowietrza

Zadaniem, omawianych uprzednio pionów kanalizacyjnych jest poza odprowadzeniem ścieków z przyłączonych do nich przyborów sanitarnych także odpowietrza. Automatyczne za nie sieci kanalizacyjnej. Dlatego też zasadniczo każdy pion (bez względu na to, czy obsługuje przybory sanitarne na wszystkich kondygnacjach budynku, czy np. tylko na parterze) powinien być wyprowadzony ponad dach i zakończony nasadą wentylacyjną. Tego rodzaju wentylacja sieci kanalizacyjnej zapewnia odprowadzenie gazów kanałowych na zewnątrz, a jednocześnie zabezpiecza zamknięcia wodne przy przyborach sanitarnych przed wyssaniem z nich wody. Rury wentylacyjne powinny być wyprowadzone przynajmniej o 4 m powyżej jakichkolwiek otworów budynku, znajdujących się w odległości nie większej niż 5 m w planie (np. okna przylegającej wyższej części budynku). Do niedawna trzymano się zasady, iż pion powinien mieć na całej długości, tj. od połączenia z przewodami poziomymi aż do nasady wen tylacyjnej, jednakową średnicę. Średnica nasady wentylacyjnej była o 100 mm większa od średnicy pionu. Okazało się jednak, że tego rodzaju wykonanie wentylacji pionów jest nieekonomiczne. Toteż ze względu na oszczędność cennego materiału, jakim jest żeliwo przyjęto nowe zasady obecnie z powodzeniem stosowane. Każdy pion ponad najwyżej dołączonym przyborem sanitarnym redukuje się (tzn. zmniejsza się jego średnicę do najbliższego produkowanego wymiaru), a więc pion o średnicy 100 mm przechodzi w pion o średnicy 70 mm. Średnica nasady wentylacyjnej powinna być o 100 mm większa od zmniejszonej średnicy pionu. Połączenie kilku pionów w jeden przewód wentylacyjny może być stosowane jedynie wyjątkowo. W każdym razie przewód wspólny musi mieć przekrój nie mniejszy niż suma przekrojów poszczególnych przewodów zredukowanych. W żadnym razie nie wolno przewodów wentylacyjnych sieci kanalizacyjnej wprowadzać do kanałów kominowych czy też w entylacyjnych budynku. Nasady wentylacyjne bywają dwóch rodzajów: blaszane lub żeliwne. Te ostatnie stosuje się przy dachach żelbetowych. [patrz też: ile bloczków betonowych na m2, olx gorlice, naparstnica uprawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków betonowych na m2 naparstnica uprawa olx gorlice