Zalozeniem wyjsciowym dla okreslenia srednic rurociagów jest przyjecie, ze w naszych warunkach klimatycznych miarodajne do obliczen natezenie deszczu

Obecnie jednak wzorując się na technicznej literaturze radzieckiej zaczynamy stosować przeprowadzanie obliczeń przy ustalaniu średnic kanalizacji deszczowej poszczególnych budynków. Ma to na celu uzyskanie dokładniejszych danych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych w budynkach, aby w ten sposób można było uzyskać jak najbardziej celowe i ekonomiczne rozwiązania. Założeniem wyjściowym dla określenia średnic rurociągów jest przyjęcie, że w naszych warunkach klimatycznych miarodajne do obliczeń natężenie deszczu równa się 180 l/sek – ha (tzn. 65 mm/h). Przyjmuje się przy tym dla rur o średnicach 70-125 mm wypełnienie 0,5 dla rur o średnicy 150 mm wypełnienie 0,65, oraz wypełnienie równe 10 (tj. całkowite wypełnienie) dla rur o średnicy większej od 200 mm. Prędkość przepływu natomiast przyjmuje się zazwyczaj w granicach 1,0-1,2 misek, w każdym razie nie mniej niż 0,7 misek i nie więcej niż 5,0 misek. Obliczone na tej podstawie śr ednice rurociągów deszczowych podano (na podstawie źródeł radzieckich) w tablicach: 3-1 – dla pionów oraz 3-2 dla poziomów. Przepisy polskie przewidują ponadto stosowanie rur deszczowych nie rzadziej, niż co 25 m długości frontu budynku. W przypadku, gdy do przewodów deszczowych odprowadzamy ścieki przemysłowe, należy ustalić zastępczą powierzchnię zlewni (charakteryzującą ilość odpływających ścieków) i dopiero dla sumarycznej powierzchni określić średnicę i spadek przewodu. [hasła pokrewne: ile bloczków na m2, rolety dzień noc allegro, lego technic allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków na m2 lego technic allegro rolety dzień noc allegro